We Help The Bearing Technology Growing Since 2006

Biz hakda

about_sy
Bitewilik, güýç we pudak tarapyndan ykrar edilen önümiň hili.Durmuşyň dürli gatlaklaryndan bolan dostlary görmäge, ýol görkezmäge we işewür gepleşiklere hoş geldiňiz.

“Liaocheng Xinlu Shaft Bearing Technology Co., Ltd.” 2006-njy ýylda esaslandyryldy we dünýä belli dogduk şäheri - andandianda ýerleşýär.2000 inedördül metr meýdany tutýan polat we beýleki hünärli önümçilik we gaýtadan işleýän kompaniýany göterýäris.Hasaba alnan maýa iki million RMB.Esasan örtülen rolikli podşipnikler, öz-özüni sazlaýjy rolikli podşipnikler, zyňylýan top rulmanlary, burç kontakt podşipnikleri, silindr görnüşli rulmanlar, çuňňur çukur şarlary, sferik podşipnikler bilen meşgullanýar.Doly we ylmy hil dolandyryş ulgamyna eýe boluň.Heatylylygy bejermek, ýasamak, gurnamak, metal möhürlemek we beýleki amallary kabul edýär.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ...

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň